Välkommen till Epilepsiföreningen i Lund

Just så får Du som blir medlem i Epilepsiföreningen i Lund men omnejd hela nästa år gratis

Medlemsavgift:
Familj 270 kr
Enskild medlem: 200 kr

Inbjudan till helgläger på lone STAR!