Välkommen till Epilepsiföreningen i Lund

Vi är en liten förening med ca 80 medlemmar. Vi bedriver studiecirklar i egen regi och anordnar gemensamma aktiviteter för våra medlemmar. Det kan vara allt från att hoppa i studsmatta till föreläsningar och fika.

Föreningen fäster stor vikt vid att ordna aktiviteter för barn och barnfamiljer. Vi ordnar även aktiviteter tillsammans med Epilepsiföreningen i Malmö och Norra Skåne. Vi har samarbete med Epilepsicentrum här i Lund som kan informera om senaste rön om epilepsiforskning.

Vi satsar mycket på den sociala samvaron, eftersom vi upptäckt att våra medlemmar har behov av att prata med andra om gemensamma problem och lösningar. Man är inte ensam. Tillsammans är vi starka!

Föreningen nås enklast via e-post:
EpilepsiiLund@hotmail.com

Vi lyssnar!
Vill du ha kontakt med en medmänniska som lyssnar och har kunskap och egen erfarenhet att leva med epilepsi?
Ring oss på 076-838 88 76

Kommande aktiviteter

Den 25 september är du med funktionsnedsättning inbjuden till en åktur med sidovagn i Höganäs. Kaffe, fika och korv kommer finnas till försäljning. Inbjudna deltagare och ledsagare bjuds på förtäring.

Anmäl dig till Jan Jensen eller Kjell Nilsson, via jensen.leino@telia.com 070-258 28 13 eller kjellochmajlis@hotmail.com 070-641 51 12

Ta gärna med egen rid-/cykelhjälm!
Ladda ner inbjudan till Lone star
Ladda ner inbjudan till Ystad saltsjöbad